Интермес

Днес е публичното обсъждане на проекта за Бюджет 2018 на Община Левски

15.01.2018 7:46

На основание член 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 18 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета Община Левски отправя покана към местната общност от град Левски и кметствата в общината за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Левски за 2018 г. То ще се проведе днес, 15 януари от 15 ч. в Заседателната зала на Общината – зала №304.
Мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2018 на Община Левски могат да бъдат направени до 14 януари в специално предоставената за целта кутия на първия етаж в сградата на Общината и на електронни адреси oblevski_budget@abv.bg и oblevski@mail.orbitel.bg.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: