Удължават срока за набиране на кандидати за обществени възпитатели в Червен бряг

12.01.2018 15:20

Общинската комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Червен бряг удължава срока за набиране кандидати за работа като обществени възпитатели.

Изисквания:

Завършено висше образование, специалност юрист, социолог, психолог, педагог.
Опит и умение за работа с деца.
Неосъждан.
Да не участва в общности с асоциални насочености.
Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените от ОбКБППМН малолетни и непълнолетни лица, взаимодейства с родителите и институции, имащи отношение към проблемите, свързани с възпитанието на децата.

При кандидатстване се подават следните документи:

Заявление до председателя на ОбКБППМН,
Автобиография,
Свидетелство за съдимост.
Срок за подаване на документи – 17.01.2018г. включително, в информационния център на Община Червен бряг.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: