До 100 лева сметка за парно за декември имат 72,82% от клиентите на ТЕЦ – Плевен

12.01.2018 10:41

От 09.01.2018 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец декември 2017 г. През месец декември 2017 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 34 553 MW топлинна енергия, което е с 35 % повече в сравнение с м. ноември 2017 г., когато е доставила 25 608 MW. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за м. декември 2017г. в размер на 5,05 оС, докато през предходния м. ноември 2017 г. същата е била 7,17 оС. За м. декември 2017 г. има значително увеличение в потребената топлинна енергия от нашите клиенти, като броят отчетени дялови единици от фирмите за дялово разпределение са с 45 % повече, сравнена с м. ноември 2017г., а отчетеното количество топла вода по индивидуалните водомери е нараснало с 4% .

Справката на ТЕЦ – Плевен сочи, че сметките за м. декември са нараснали средно от 22% до 35%, спрямо сметките за м. ноември 2017г., като основните причини затова са повишеното потребление, по-големият отчетен период и по-ниската средна месечна температура. От справката е видно, че за м. Декември 2017 г. 72,82% от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: