Днес ще е публичното обсъждане на проекта за Бюджет 2018 на Община Червен бряг

12.01.2018 7:53

Ръководството на община Червен бряг кани кметовете на населени места, представители на неправителствени и бизнес организации и граждани на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2018 година. Обсъждането се провежда на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг и ще се състои на 12.01.2018 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Червен бряг, 6 етаж.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: