Интермес

Експерти от ПП „Персина“ и доброволци се включват в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

11.01.2018 17:04

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда в почти всички европейски държави. Целите на преброяването са да се определи размера на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Природен парк „Персина“ е една от точките в схемата на мониторинг, чието изследване е от важно значение, за да се проследи състоянието на биологичното разнообразие от промените в околната среда, информират от дирекцията на парка. В преброяването, което ще се проведе този уикенд, ще се включат експерти от дирекцията на парка и доброволци. Събраните данни ще бъдат обобщени през следващите седмици.

БДЗП организира Сренозимното преброяване на водолюбивите птици всяка година, със съдействието на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), природозащитни неправителствени организации, Изпълнителна агенция по горите, БАН и доброволци по места. Преброяването се провежда в началото на януари и обхваща основните за зимуващите птици места по Дунавското и Черноморското крайбрежие и водоемите във вътрешността на страната – общо около 200 точки за проследяване.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: