Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2018 на Долни Дъбник ще се проведе днес

10.01.2018 7:51

На основание член 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 18 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета Община Долни Дъбник отправя покана към местната общност от град Долни Дъбник и кметствата в общината за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Долни Дъбник за 2018 г. То ще се проведе на 10 януари от 17 ч. в Многофункционалната зала в сградата на Читалището.

За повече информация можете да се обръщате към Валентина Павлова – директор на Дирекция „Финанси и бюджет“, стая 25 на Община Долни Дъбник, телефон: 06514/20-52.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: