Интермес

Институтът за пътна безопасност представи в Плевен целите и задачите си

10.01.2018 14:24

Сдружение „Институт за пътна безопасност” (ИПБ), обединяващо експерти по пътна безопасност, пострадали от ПТП и организации от цялата страна, представи своите цели и задачи на пресконференция днес в пресклуба на БТА в Плевен. Освен в нашия град, Институтът организира едновременно пресконференции още в Бургас, Варна, Стара Загора, Разград, Русе и Благоевград, на които негови членове представиха предложения за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм в страната. В Плевен повече за ИПБ и неговите цели и мисия споделиха Илиана Цировска и Стефан Кръстев, като участие в срещата взеха също представители на „Пътна полиция“ и браншови организации.

Институтът за пътна безопасност е създаден като независима неправителствена организация, в която са обединени експертният потенциал на гражданското общество в страната с цел да подпомага дейността на институциите по отношение проблемите на безопасността на движението по пътищата. Създаването на ИПБ е препоръчано на България от OOН и Световната банка. Основните цели и задачи, които той си поставя, са обективен анализ на ПТП и причините, водещи до тях, както и изготвяне и разпространение на доклади, анализи и изследвания за състоянието на пътната безопасност и ефективността на противодействието на пътнотранспортния травматизъм и осъществяване на постоянен мониторинг на дейността на всички институции, отговорни за пътната безопасност.

Илиана Цировска сподели, че сред важните стъпки за нормализиране на пътнотранспортната обстановка в страната е създаването на организация с достатьчно голям административен капацитет, която да може да извършва постоянен мониторинг на пътнотранспортната обстановка и да подпомага ефективно Министерски съвет при взимане на решения. Тази организация би следвало да е еднакво отдалечена от всички организации, участващи в системата и затова предложението на ИПБ е тя да бъде непосредствено подчинена на МС. Анализите, които тя ще изготвя и мерките, които ще предлага, ще се предоставят на МС и областните управители, а те ще възлагат тяхното изпълнение.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: