Плевен отново сред първенците за мръсен въздух в страната

09.01.2018 15:32

От началото на годината до днес системите в цялата страна отчитат опасно замърсен въздух, като най-сериозно остава положението в столицата. За това съобщава БТА.

Най-високо според европейския индекс за качество на въздуха е замърсяването в София, Плевен и Русе. Също със силно замърсяване на въздуха са градовете Пловдив, Благоевград, Кърджали, Варна, Бургас, Велико Търново, Сливен. В районите с разположени станции навсякъде системата на Изпълнителната агенция по околна среда отчита замърсяване многократно над нормите.

Според ИАОС категоричната причина за превишенията на средноденонощната норма за фините прахови частици е масовото използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.

Снимката е илюстративна

#тагове:

НАЙ-НОВИ: