Представиха отчет за дейността на ДКТ “Иван Радоев“ пред Общинския съвет в отговор на питане

04.01.2018 15:35

За месеците от януари до ноември на миналата година, Община Плевен е превела на ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен 178 750 лв., което е 100 % от общинската субсидия за периода съгласно договор между Общината и ДКТ “Иван Радоев“ като държавна институция. Трансферите от Община Плевен за ДКТ “Иван Радоев“ се превеждат ежемесечно, като преводите представляват 1/12 от годишния трансфер.
Информацията бе представена на последното за отминалата година заседание на Общински съвет – Плевен от кмета на Общината Георг Спартански в отговор на питане, внесено от общинския съветник Цветан Антонов. „Тъй като Община Плевен, като съфинансираща страна, предоставя на ДТК „Иван Радоев“ годишна субсидия в размер на 195 000 лв., получава ли Община Плевен обратна информация за разходването на парите на плевенския данъкоплатец?“, гласи питането, внесено на сесията. В него са визирани и още няколко основни въпроса: Как се осъществява контрол по отчет на разходваните общински пари; Колко често директорът на театъра информира Общината за похарчените средства; Ако съществува финансов отчет, за какво точно са похарчени общинските средства; Как ДКТ „Иван Радоев“ получава общинската субсидия – на траншове или сумата се превежда изцяло в началото на бюджетната година; Известно ли е дали и колко са дълговете на културния институт към ЧЕЗ, ТЕЦ, ВиК и има ли план за тяхното погасяване?“
Съгласно договор от 3 май 2017 г. между Община Плевен и ДКТ “Иван Радоев“ като държавна институция, Театърът трябва да представя годишен финансов отчет за предоставените през годината общински средства. В отдел „Култура“ е представен отчет от Театъра за извършените разходи по дейности за периода до 31 октомври на база на внесеното питане, стана ясно от отговора, представен на заседанието на Общинския съвет. Посочено бе, че съгласно този отчет за изминалите десет месеца за вода, горива, ел.енергия и комуникация разходите на Театъра са 64 950 лв., за текущ ремонт и материали – 15 235 лв., за постановъчни материали отчетените разходи са 20 510 лв., за авторско право за постановки – 24 970 лв. За хонорари на артисти, които не са на щат, отчетената сума е в размер на 36 834 лв. Към 31 октомври 2017 г. плевенският театър няма просрочени задължения, информира кметът и посочи, че пълния отчет е от седем страници и той бе предоставен на внеслия питането съветник Цветан Антов.
През м. ноември 2017 г. две от постоянните комисии към Общински съвет – Плевен разгледаха в свои заседания и предложение от директора на ДКТ „Иван Радоев“ Васил Василев за финансово подпомагане дейността на плевенския театър и през 2018 г. „Ще сме особено благодарни, ако в лицето на Община Плевен намерим съмишленици за продължение на досегашните усилия и осъществяването на бъдещите планове на театъра“, посочва Васил Василев в писмото си до председателя на местния парламент Мартин Митев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: