В Червен бряг набират кандидати за работа като обществени възпитатели

02.01.2018 13:01

Общинската комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Червен бряг набира кандидати за работа като обществени възпитатели.

Изисквания:

Завършено висше образование, специалност юрист, социолог, психолог, педагог.
Опит и умение за работа с деца.
Не осъждан.
Да не участва в общности с асоциални насочености.
Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените от ОбКБППМН малолетни и непълнолетни лица, взаимодейства с родителите и институции, имащи отношение към проблемите, свързани с възпитанието на децата.

При кандидатстване се подават следните документи:

Заявление до председателя на ОбКБППМН,
Автобиография,
Свидетелство за съдимост.
Срок за подаване на документи – 09.01.2018г.включително, в информационния център на Община Червен бряг.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: