Общинският съвет на Плевен не прие предложената план-сметка за сметосъбиране в общината за 2018 г.

28.12.2017 12:59

След близо едночасово обсъждане и две поредни гласувания Общинският съвет на Плевен днес не прие предложението за План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 година. При първото гласуване предложението подкрепиха 20 от съветниците, 1 гласува „против“ и 16 „въздържал се“. При прегласуване на точката бяха отчетени 19 гласа „за“, 1 „против“ и 16 „въздържал се“. Така предложената План-сметка не бе приета на днешната редовна сесия.
Съгласно Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци за всяко населено място се определя в годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на приета План-сметка за всяка дейност. Действащите в момента размери на такса битови отпадъци за Община Плевен са определени с Решение № 026 на Общинския съвет, прието на 21.12.2015 г. В предложението за 2018 г., представено на днешната сесия, се посочва, че такса битови отпадъци в Община Плевен ще остане в същите размери.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: