Представители на Община Долни Дъбник участваха в конференция по съвместен българо-румънски проект

22.12.2017 14:55

На 18 и 19 декември представители на Община Долни Дъбник участваха в заключителна конференция по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Проектът се изпълнява от Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – гр. Констанца Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa – CCINA. Финансиран е по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020г. Romania Bulgaria CBC Programme.


Събитието беше открито в зала “Европа“ на Доходно Здание в гр. Русе, а на следващият ден, участниците отпътуваха към гр. Констанца в Румъния. Целта на конференцията беше да представи продуктите, създадени в хода на изпълнението на проекта – съвместен културно-исторически туристически маршрут в областта на римското наследство, основаващ се на мащабно предварително изследване, Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация, Стратегия за маркетинг и промоциране и комплект промоционални материали. Маршрутът се състои от 18 основни и 44 второстепенни обекта, 8 фестивала и 19 музея.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: