Община Гулянци обнови базата на Домашния социален патронаж по проект

20.12.2017 17:11

Община Гулянци реализира проект „Подобрени социални услуги, чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Гулянци”. Той е на обща стойност 27 586 лева, от които 10% общински средства и останалите от фонд „Социална закрила”. Чрез проекта бе подобрен достъпа до социални услуги, като беше закупено ново модерно кухненско оборудване и обзавеждане, което включва професионални печка и пекарна, хладилник, скара, котлон за казани, работни маси, аспиратор и различни специализирани кухненски уреди. С подмяната на наличното морално остаряло кухненско оборудване потребителите на „домашен социален патронаж” и на услугата „обществена трапезария” от всички 12 населени места на територията на община Гулянци получават услуга с по-добро качество и по-ниска себестойност. Подобрената социална инфраструктура е предпоставка за привличане на нови ползватели на социалните услуги, осигурява по-добри и безопасни условия на труд за работещите в патронажа.
С 10% процента собствени средства по проекта общината извърши ремонт на помещението на кухнята.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: