След три часа изслушване отново не избраха районен прокурор на Плевен

14.12.2017 17:10

Прокурорската колегия на ВСС не избра административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен. В изборната процедура участваха трима кандидати – Владимир Валентинов Николов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Диана Николаева Маркова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен и Стефан Александров Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Плевен;

Повече от три часа продължи изслушването и обсъждането на кандидатурите на участниците в конкурса за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен.

Това е втората конкурсна процедура проведена през 2017 г., която приключи без избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: