Стратегическата рамка на стратегията за развитие на област Плевен продължава да бъде актуална

13.12.2017 11:24

На свое заседание Областният съвет за развитие на Област Плевен прие Доклада за междинната оценка на Областната стратегия за развитие на областта за периода 2014-2020 година.

„Осъществяването на наблюдението и оценката на изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Плевен е изключително важна стъпка към подобряване и усъвършенстване на процеса на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и по-добрата работа на отговорните институции за провеждането на политиката за регионално развитие”, каза областният управител на Плевен Мирослав Петров.

По заложените седем приоритетни области с високо ниво на изпълнение са четири – инвестиции и заетост, свързаност, природа за бъдещите поколения и обслужване на урбанизираната среда. Средно ниво на изпълнение имат приоритетните области  – здрави жители и история и култура. Като ниско ниво на изпълнение ръководителят на екипа, изготвил оценките по Доклада, доц.д-р Стилян Димитров, посочва приоритетна област модерно земеделие, „което, разбира се, е проблемно от гледна точка на това, че Област Плевен се явява един от лидерите, в  национален мащаб, по отношение на развитие на земеделието”, каза той.

Димитров отбеляза, че по отношение на качествените индикатори областната стратегия има актуална стратегическа рамка, която съответства на стратегическите цели  и приоритети. Има добра степен на прилагане на принципа за партньорство, адекватност на социално-икономическата обстановка и общо взето високо ниво на изпълнение.

По отношение на ефикасността на използваните ресурси оценката може да бъде определена като висока.Общо заложените и привлечени средства надхвърлят  60% от индикативно заложения бюджет за изпълнение на стратегията, сочи Доклада за междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Област Плевен.

Отправените препоръки в Доклада за междинната оценка са, че при разработване на Стратегията за следващия програмен период трябва по-прецизно да се определят общите индикатори за оценка на стратегията и индикаторите за резултат.

Снимки и текст: Областна администрация, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: