345 000 лв. са приходите от нощувки на плевенските хотели през октомври

12.12.2017 14:15

През октомври 2017 г. в страната са функционирали 1 959 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, сочат данните на НСИ. Броят на стаите в тях е 73.0 хил., а на леглата – 154.5 хиляди. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 3.1%, а на леглата в тях – с 3.6%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2017 г., е 864.7 хил., или с 1.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 6.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.
През октомври 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.5% от нощувките на чужди граждани и 30.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.4 и 34.7%.
През октомври в Плевенска област са функционирали 24 места за настаняване с общо 1225 легла. Пренощували са 4148 лица, от които 803 чужденци. Приходите за месеца възлизат на 345 000 лв., като чуждестранните гости са оставили 141 000 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: