Интермес

Увеличава се броят на тежките произшествия по пътищата в Плевенско, 305 са ранени, а 28 загинали за година

11.12.2017 11:10

През 2016 г. в област Плевен са регистрирани 225 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 305, а на убитите – 28 души. Това сочат данните на ТСБ – Плевен. В сравнение с 2015 г. се наблюдава увеличение на тежките пътнотранспортни произшествия с 2.7% и намаление на ранените и убитите с 1.0 и 6.7%.
Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 218, или 96.9% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите управляващи лични МПС – 145 или 66.5%. През 2016 г. в област Плевен най-голям брой произшествия са регистрирани през месец май (29),а юли и ноември (по 23) или 12.9 и 10.2% от общия брой тежки ПТП за областта. Делът на убитите при пътнотранспортни произшествия през 2016 г. е най-голям през месеците ноември и май – съответно 25.0 и 17.9%, а най-малък през февруари и юни – по 3.6%. През април, юли и октомври в областта няма загинали при пътнотранспортни произшествия.
През 2016 г. в понеделник и петък са регистрирани най-много пътнотранспортни произшествия съответно 37 и 35. Най-голям е броят на ранените лица в неделя (17.0%) и петък (16.7%) от всички ранени. В понеделник и вторник – броят на убитите лица е съответно 8 и 7, или 28.6 и 25.0% от всички убити при пътнотранспортните произшествия.
Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:
• Деца и младежи под 15 години – 11.5%;
• От 15 до 24 навършени години – 21.3%;
• От 25 до 64 навършени години – 53.8%;
• Над 65 навършени години – 13.4%.
От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са пътниците – 41.0%, следвани от водачите на МПС – 40.3% и пешеходците – 18.7%. Най голям брой от загиналите участници в движението са водачите на превозни средства – 46.4%, следвани от пътниците – 35.7%.
През 2016 г. на територията на област Плевен 64.4% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – със 181 ранени и 10 убити, останалите са регистрирани извън населените места, съответно със 124 ранени и 18 убити лица.
През 2016 г. най-много пътнотранспортни произшествия има в общините Плевен – 146, съответно със 191 ранени и 10 убити, следвани от община Червен бряг, където са регистрирани 17 ПТП, с 19 ранени и община Кнежа – 14 ПТП, с 28 ранени. Най-малко произшествия са настъпили в община Никопол – 1 на брой, с 3 ранени.

Снимка: архив

#тагове:

НАЙ-НОВИ: