При проверки в заведения в Плевен установиха непълнолетни клиенти и неспазване забраната за тютюнопушене

11.12.2017 9:29

За времето от 23:30 часа на 8 декември 2017 година до 04:00 часа на 9 декември 2017 година в Плевен е проведена специализирана операция за проверка на питейни и увеселителни заведения. Участвали са служители на Първо РУ – Плевен, РСПБЗН, ДИТ, РЗИ – Плевен. Целта на акцията е обезпечаване на сигурността на деца на обществени места, както и ограничаване на престъпления, свързани с наркотични вещества, спазване на наредби №1 и № 14 на ОС-Плевен. В хода на проверката в кафе клуб в град Плевен се констатираха следните нарушения: установени са 6 непълнолетни лица без придружители, които са предадени на родителите им срещу разписки, съставени са два акта на двама от родителите на основание чл.8, ал.4 от ЗЗД, а на останалите 4 родители са връчени призовки за явяване в Първо РУ – Плевен с цел съставяне на актове. Съставен е акт на основие чл.45, ал.1 от ЗЗД /сервиране на алкохол на непълнолетно лице/ на 18-годишен от Плевен, на длъжност сервитьор. Съставен е акт по Наредба №14 на ОС – Плевен на управител на заведението и му е връчена призовка за явяване в Първо РУ – Плевен за съставяне на 6 акта на основание чл.8 от ЗЗД.

От служители на РЗИ – Плевен е констатирано, че не се спазва наредбата за тютюнопушене, като на управителя му е връчена призовка с цел съставяна на акт на основание чл.56 от Закона за здравето, също така е установено с техническо средство, че нивото на шум в и извън заведението е над допустимите норми.

От служители на РСПБЗН са констатирани следните нарушения: липса на противопожарно досие /налична документация/; вътрешните пожарни кранове не са заверени и не отговарят на изискванията за пожарна безопасност; системата за пожароизвестяване не се поддържа и не функционира. Издадено е устно разпореждане за отстраняване на недостатъците. Съставен е акт по ЗБЛД и констативен протокол от инспектор детска педагогическа стая при Първо РУ – Плевен. В нощен бар е съставен акт по ЗБЛД и от инспекцията по труда „ДИТ“ е констатирано, че липсват графици и документи относно работното време на служителите и липса на разрешително за удължено работно време.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: