Интермес

Ученици от ПГМХТ – Плевен се завърнаха от успешна практика в Португалия

06.12.2017 17:04

В края на месец ноември 2017 г. в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – гр.Плевен, се проведе заключителното събитие по проект „Практиката в реална работна среда – възможност за формиране на собствен бизнес“ по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Образователна мобилност за граждани, Дейност: Мобилност за обучаеми и персонал. В реализацията на проекта взеха участие 20 ученици и двама учители. Възпитаниците на гимназията работиха като сервитьори, готвачи, офис мениджъри, месари и млекари две седмици в Португалия. С широка мрежа от местни офиси и екип от професионалисти компанията си партнира с няколко местни фирми в гр. Брага, опериращи в различни професионални области, съответстващи на исканията от субекти, които си партнират с Брага Моб в обхвата на програмите Еразъм +.


Събитието бе организирано под формата на Кръгла маса. Гостите бяха запознати с релзултатите от проекта. Представителите на партньорските на училището ассоциации, заедно с ученици от училището, споделиха своите емоциии и приживявания от проведената практика в реална работна среда. Освен практиката, която проведоха в град Брага, учениците имаха предвидени в програмата и културно-опознавателни визити до град Порто, както и до португалската столица Лисабон.


„И ученици, и учители, ще ви кажат, че най-хубавото на Брага са вечно усмихнатите, щури и мили португалци, които пеят песни на главната улица и в два през нощта, и в два през деня. Хора, които, както учениците видяха у своите ментори на работните места, са винаги готови да те разсмеят, да те прегърнат, да потанцуват с теб. Дори да те черпят по едно. За да ти дадат нещо от себе си”, разказва г-жа Миленка Чорбова, ръководител на групата. „В продължение на две седмици нашите ученици от групата в Португалия работеха като готвачи, сервитьори и офис мениджъри в едни от най-известните и уважавани заведения в Брага – Twine, Palatu, Casa de Pasto das Carvalheiras и Bras. Младежите се завърнаха в България с много нови рецепти, нови техники за сервиране, аранжиране и приготвяне на блюда, нови думи на португалски и английски език, нови идеи и модели за работа във фирми на млечната и месната промишленост. Работата им в реална работна среда на чужд език си беше голямо предизвикателно. Те се завърнаха у дома със знание какво е да работиш на чужд език в чужда среда и да се справяш със задълженията си на работното място въпреки това”, допълва тя.


Проектът ще способства за утвърждаването на Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии сред образователните институции в област Плевен, като съвеременно и модерно училище за повишаване конкурентоспособността на възпитаниците на училището и разширяване на сътрудничеството на гимназията с представители на туристическия бизнес в областта и хранително-вкусовата промишленост.
Целта на проекта беше изпълнена с оглед приложение на придобитите от учениците знания, навици и умения по обща и отраслова професионална подготовка в условията на реална мултикултурна работна среда, с цел повишаване възможностите им за успешна бъдеща професионална реализация на всеобщия Европейски пазар на труда.

Този проект се финансира по линия на програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: ”Образователна мобилност на граждани”, Договор № 2017-1-BG 01-KA102-035889

#тагове:

НАЙ-НОВИ: