Интермес

Работна среща за задържане на учениците се проведе в ПГХВТ „Луи Пастьор”

05.12.2017 12:25

Във връзка с предстоящия патронен празник на ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен, се проведе работна среща на тема: Съвместната работа на институциите за задържане на учениците в училищe и обсъждане на план-прием за 2018/2019 учебна година”. Инж. Надежда Найденова подчерта дейностите, които се осъществяват в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, приет с Решение на МС № 373 / 05.07.2017 г. Основните дейности на училището със заинтересованите страни са: работа с родители, включване на учениците в занимания по интереси и в проектни дейности, активизиране на ученическото самоуправление, съвместни действия с кметовете за осигуряване на посещението на учениците в училище.

Съвместно с бизнес-партньорите беше подчертана по-тясната връзка и практическа реализация на завършилите, придобили професия и увеличаване на възможностите за учене на работното място.

Директорът на Гимназията, инж. Лилия Петкова предложи за обсъждане План-приема за учебната 2018/2019 година по следните специалности след завършен VII клас, дневна форма на обучение:

„Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост”; „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”; „Хранително-вкусова промишленост” – за ученици със СОП и две нови специалности „Заваряване” и „Стругарство”.

Специални гости на работната среща бяха: Владислав Николов – депутат от 44 НС, почетен член на НССБ, Мария Атанасова –  Отдел „Образование и култура” при Община Плевен, Цветанка Тончева – Старши експерт по професионално образование в РУО –Плевен, Чавдар Луканов – Председател на НЧ „Ракитин” – Плевен и председател на Училищното настоятелство, Антон Георгиев – „Полюс – ТМ”  – Плевен и общински съветник и член на Обществения съвет при Гимназията, Ивелина Аспарухова – Инспектор детска педагогическа стая на Второ РУ на МВР – Плевен, Слави Михайлов – Председател на Национално сдружение на сираците в България, Цветомир Йотов – Председател на Занаятчийска камара, Веселка Лилова – Директор на ОСО-Плевен, представители на бизнес-организации и родители.

Работната среща се проведе в новооткритата мултимедийна зала.

Съобразно изучаваната специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” и участие в клуб по интереси „Българска национална кухня” по проект „Твоят час”, се откри кабинет по „Хранителни технологии” със съдействието на Община Плевен.

Снимки и информация: ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: