Интермес

Некачествена вода са пили жителите на няколко населени места в Плевенско

05.12.2017 15:10

За периода от 20.11. – 03.12.2017 г. инспекторите на РЗИ – Плевен са извършили изследвания на питейната вода в 17 населени места от Плевенска област. В няколко от тях е установено, че пробите не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. С повишена мътност е била водата в Червен бряг и Рупци, повишено съдържание на нитрати – в Горник и Койнаре, на коли форми – в Реселец и Бреница, на ешерихия коли – в Бреница и на магнезий – в Телиш.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: