Интермес

Малко под 60% от жителите на област Плевен живеят в селища с обществена канализация

03.12.2017 10:09

Сравнително слабата степен на урбанизация на област Плевен обяснява ниската свързаност на населението с канализа­ция, се посочва в изследване на Института за пазарна икономика. През 2015 г. 57% от местното население живеят в сели­ща с обществена канализация (при 76% за страната), а 50% имат достъп до канализация, свързана с пречиствателни станции за отпадъчни води (при 62% за страната).

Въздухът в областта е сравнително чист. Емисиите на въгле­роден диоксид в атмосферата са 7 пъти по-ниски от средни­те за страната.

Плевен е и сред областите с най-малък обем на образуваните битови отпадъци спрямо населението през 2015 г.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: