Учениците от ПГМХТ – Плевен получиха сертификати за практиката си в Португалия

01.12.2017 16:54

Официални сертификати за успешно завършена производствена практика в гр. Брага, Португалия получиха учениците от Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии (ПГМХТ) – Плевен. Документите на участниците в проекта „Практиката в реална работна среда – възможност за формиране на собствен бизнес” бяха връчени официално от ръководителите на проекта и групата – Марияна Иванова, Миленка Чорбова и Петър Ганчев в присъствието на кмета на с. Буковлък Росен Русанов и родители. Бе направен и положителен анализ на работата на учениците в отделните направления.

В продължение на две седмици 20 деца от 9, 10, 11 и 12 клас на ПГМХТ от професиите Администратор в хотелиерството, Ресторантъор, Техник-технолог в ХВП – професия (Производство и преработка на мляко и млечни продукти и Производство на месо, месни продукти и риба) придобиваха знания, навици и умения по обща и отраслова професионална подготовка в условията на реална работна среда в гр. Брага, Португалия, с цел повишаване възможностите им за успешна бъдеща професионална реализация.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: