Плевен сред областите с най-нисък естествен прираст на населението

30.11.2017 12:13

От 2011 г. насам коефициентът на естествен прираст за област Плевен се задържа на ниво около –10‰, което е значително по-ниско от средното за страната, сочат данните от изследване на Института за пазарна икономика. И през 2016 г. Плевен е сред областите с най-нисък естествен прираст. Коефициентът на механичен прираст също намалява и през 2016  г. достига най-ниското си ниво за последните десет години.

Тези процеси предопределят бързото застаряване на населението в областта. През 2016  г. коефициентът на възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и повече години към това на 0–14 години е 186% при 147% за страната. Плевен е сред областите със сравнително слаба урбанизация – 67% от местното население живее в градовете при 73% за страната, което се отразява и на по-ниската гъстота на населението в областта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: