Община Червен бряг приключи успешно реализацията на проект „Достоен и независим живот в общността“

30.11.2017 14:55

Проект „Достоен и независим живот в общността“ с бенефициент Община Червен бряг приключи успешно, съобщават от пресцентъра на местната администрация. На финала на проекта екипа за организация и управление отчете всички дейности и постигнати резултати от реализацията му. Проектът се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Общата стойност на проекта е 499 774,73 лева, от които 424 808,53 лева – европейско съфинансиране, а 74 966,20 лева – национално финансиране.
Социалните услуги се предлагаха в продължение на 18 месеца във всички населени места на общината, като от тях се възползваха 203 лица. Всички потребители включени в проекта са хора с увреждания или лица над 65 години с ограничения или невъзможност да се самообслужват. През този период на работа бяха назначени 62 лични и социални асистенти.
По проекта беше създаден „Център за почасово предоставяне на услуги“, чрез който се осигури възможност за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда за потребителите. „Центъра“ ще продължи да функционира и след приключване на дейностите, като основната цел на общината е да бъде подпомогната на социалната политика и най-вече тази за хората в неравностойно положение. За първи път възрастните хора от общината имаха шанса да получат комплексни услуги от квалифицирани специалисти.
Най-голямата придобивка за община Червен бряг е специализираният автомобил закупен по проекта, които ще продължи да извършва своята дейност и след приключване на проект „Достоен и независим живот в общността”.
Микробусът ще продължи да обслужва всички хора с увреждания на територията на общината. Пригоденото превозно средство за хората в неравностойно положение ще предоставя услугите си до всяко едно населено място на територията на община Червен бряг.
Проектът ще продължи до края на 2017 г., като средства се отпускат от Агенция за „Социално подпомагане” с ПМС 137/05.07.2017 г. В началото на новата 2018 година, община Червен бряг се надява да продължи услугата „Личен/социален асистент” под друга форма.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: