Белене лидер в Плевенска област по усвоени евросредства на глава от населението

29.11.2017 16:12

Инвестиционната активност в Плевенска област е сравнително ниска, според данните от анализ на Института по пазарна икономика. Броят на предприятията се повишава, но остава под средния за страната – 39 на 1000 души от населението при 55 на 1000 души за страната. Разходите за придобиване на ДМА също нарастват и достигат почти 2000  лв./човек от населението при около 3000  лв./човек за страната.

Привлечените чужди инвестиции в областта са сравнително ниски. През 2015  г. дори се наблюдава лек спад и размерът им към края на 2015 г. достига 1130 евро/човек при 3250 евро/човек за страната. Област Плевен усвоява сравнително малко европейски средства. Към 30 юни 2017  г. стойността на изплатените суми по оперативните програми на бенефициенти от областта е 228  млн.  лв., или 914  лв./човек от населението при 1344  лв./човек за страната. В рамките на областта най-много средства отново усвоява община Белене – близо 4000 лв./човек, докато стойностите в останалите десет плевенски общини не превишават 1000 лв. /човек.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: