Интермес

41% от пътната настилка в област Плевен е в добро състояние

28.11.2017 15:50

Гъстотата на пътната и железопътната мрежа в област Плевен е съизмерима със средните стойности за страната, но делът на автомагистралите и първокласните пътища е по-нисък – 12% при 19% за страната през 2015 г. Качеството на пътищата в областта е сходно с това в страната като цяло – през 2016 г. 41% от пътната настилка в област Плевен е в добро състояние при 42% за страната. Това показват данните на Института за пазарна икономика, оповестени в проучването „Регионални профили: показатели за развитие 2017”.

Значително по-ниски от средните за страната остават достъпът и използваемостта на интернет. През 2016 г. както делът на домакинствата с достъп до интернет в областта, така и делът на лицата, използвали интернет през последните 12 месеца, се свиват до 50% при съответно 64% и 63% за страната.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: