Интермес

Ремонтират мост в Гостиля за 210 000 лева

25.11.2017 17:33

Община Долна Митрополия обяви обществена поръчка с предмет „Ремонт на мост на улица „Лиляна Димитрова“ между О.Т. 147 и О.Т. 168 в с. Гостиля, община Долна Митрополия“. Целта е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Долна Митрополия ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

Предмет на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи за изграждането на монолитно изпълнен стоманобетонов мост на един отвор над река Гостиля между о.т.147 и о.т.168 на ул. „Лиляна Димитрова” в с. Гостиля, община Долна Митрополия в съответствие с предвижданията на одобрения инвестиционен проект. Общата прогнозна стойност е 210 194.96 лв.
Срок за представяне на оферти – 01.12.2017 г.; 17:00 ч.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: