Интермес

Дискусионен форум, организиран от БАЛИЗ – Плевен, събра представители на социални услуги от областта

23.11.2017 15:16

С информационна среща и придружаващ дискусионен форум стартират официално дейностите  по проект „„Знам и мога – повишаване на информираността и превенция от попадане в здравни и социални рискове  на младежи с интелектуални затруднения, чрез провеждане на интерактивни обучителни тренинги“. Инициативата се реализира от Сдружение „БАЛИЗ“-Плевен, с финансовата подкрепа на Обществения борд на TELUS INTERNATIONAL.

В конферентната зала на Регионална библиотека „Хр. Смирненски“-гр.Плевен, ръководители и представители на социални услуги от област Плевен, представители на институции релевантни по проблематиката, обединиха опит и идеи за постигане на  ефективност при психосоциалната работа с младежи с увреждания.

Като цяло проектната инициатива цели положително повлияване на деца и младежи с увреждания, посещаващи социални услуги чрез осигуряване на иновативни комплексни подходи при директната работата с тях, целяща придобиване на нови знания и умения за самостоятелен и пълноценен живот в обществото. За постигане на същите са предвидени дейности по информираност и публичност, част от които е дискусионния форум.

Разработване на наръчник „Знам и мога-социални умения за превенция от попадане в здравни и социални рискове на младежи с интелектуални затруднения“, който ще компилира добри практики, теоретични постановки и разработени интерактивни занимания по 3 тематични модула – 1 „Здраве и здравно образование”, 2 „Социални умения и превенция от попадане в здравни рискове“ и 3. „Моите права“. Като наръчника ще се разпространява безплатно, с цел да бъде полезен в дейността на работещите в сферата.

Предстои и промотиране на Наръчника, като част от дейността е провеждане на тренингови занятия по съответните модули в социалните услуги, от обучени експерти на Сдружение „БАЛИЗ“.

„Идеята на този проект и комплексните дейности заложени в него е да обединим опит, знания и идеи, съвместно да търсим решения на казуси от практиката, и да ги обединим в този Наръчник, за да може той да бъде от помощ в работата с младежи със затруднения. Концепцията за проекта е част от стремежа към гъвкавост, иновации и постоянство за  създадаване благоприятни условия за пълноценно участие в обществото на младежи с увреждания.

Необходимо е да обединим усилия, за да си помагаме и се допълваме в работата ни, най-вече в интерес на уязвимите групи, с които работим. Разбира се  провеждането на предвидените тренинги по социалните услуги ще бъде съгласувано с техните ръководители, за да не нарушаваме динамиката на работния процес в социалните звена.“, коментира Габриела Аспарухова, Представляващ БАЛИЗ-Плевен.

Снимки: БАЛИЗ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: