Интермес

БАЛИЗ – Плевен стартира „Училище за толерантност”

23.11.2017 13:49

„Училище за толерантност“ е текущ проект на Сдружение „БАЛИЗ“-Плевен, който стана възможен благодарение на помощта на социално отговорната инициатива „Ти и ЛИДЛ за по-добър живот“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Проектът  на плевенската организация е един от 31 одобрените инициативи по програма „Ти и ЛИДЛ за по-добър живот”, от общо 425 подадени.

Дейността по проекта стартира в началото на ноември и ще се изпълнява на територията на община Плевен за период от 6 месеца, с реализирането на което очакваме да се повиши толерантността и възпитат устойчиви добродетели в младите хора/учениците към хората с увреждания,  както и да се създаде приемаща среда на техните връстници с увреждания, която да спомогне за интегрирането им в училищната и обществената среда като цяло.

Проект „Училище за толерантност“ цели постигане на положителни  промени в обществените нагласи за приемственост и зачитане правата на хората с увреждания чрез съвместни инициативи, информираност и призив за толерантност на деца от масовите училища и деца с увреждания.

През настоящия първи месец от реализацията на дейността предстои провеждане на работни срещи с Директори на учебни заведения, подробно представяне на планираните дейности и тяхната целенасоченост и установяване на сътрудничество, с оглед ефективно изпълнение на заложените дейности в проекта.

Предстои провеждане на обучителни тренинги с ученици от различни възрастови групи от плевенски общообразователни училища, съвместни игрови и арт инициативи между деца със затруднения и техни връстници. Предвидена е и еднодневна екскурзия до близка дестинация, така децата непринудено да общуват докато играят, учат и се забавляват.

Програмата ще приключим с организиране и провеждане на масово мероприятие Хепънинг под мотото „Усмивка на всяко детско лице“.

Като цяло си представяхме един динамичен, емоционално натоварен проект насочен  към цялата общественост и сме убедени, че ще бъде такъв. С реализацията му ще постигнем устойчиви резултати в това число в партнирането с образователни институции, които да бъдат акселератор за последяващи партньорски инициативи “за по-добър живот“, разказват от БАЛИЗ – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: