Назначиха Николай Пачевски за зам.-окръжен прокурор на Плевен

15.11.2017 16:18

Прокурорската колегия на ВСС освободи Иво Йолов от заеманата длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен и назначи Николай Пачевски – прокурор в окръжната прокуратура.

В предложението от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен Ваня Савова е посочено, че прокурор Пачевски има над 16 години юридически стаж изцяло в системата на прокуратурата. От 2002 г. до настоящия момент е заемал последователно всички длъжности в районна и окръжна прокуратура – Плевен, вкл. заместник на административния ръководител. Той притежава много добра теоретична и подготовка, умее да преодолява и разрешава възникнали проблемни ситуации, съпричастен е към проблемите на колегите си и се ползва с тяхното уважение. Със заповед на главния прокурор на Република България е поощрен с отличие „Служебна благодарност и грамота“.

Снимка: архив „Плевен за Плевен“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: