Интермес

Психологическа лаборатория за изследване на водачи на МПС – професионализъм, коректност, конкурентни цени!

13.11.2017 8:27

Психологическите изследвания, които се извършват тук, целят да установят годността на кандидат-водачите, както и на настоящите, а целта е да се намалят инцидентите. Такива изследвания се налагат и при някои рискови и отговорни професии. Лабораторията има непрекъсната интернет връзка с Министерство на транспорта – това е едно от изискванията за лицензиране.


Съотвествието с изискванията за психологическа годност се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера. При положително заключение от психологическото изследване на лицето се издава „Удостоверение за психологическа годност“. При отрицателно заключение от първото явяване, лицето има право на второ явяване в същата лаборатория в срок до шест месеца от първото.
Удостоверение за психологическа годност е валидно за срок от три години от датата на неговото издаване, с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65-годишна възраст и на лицата, лишени от правоуправление, за които удостоверението е валидно в срок от една година.
На психологически изследвания подлежат:
1. Кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, C и D и подкатегории , C1 и D1.
2. Лица, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движение на пътищата /ЗДвП/ поради отнемане на контролни точки.
3. Водачи на таксиметров автомобил
4. Водачи на автомобили за обществен превоз на пътници и товари
5. Лица, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП
6. Водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП
7. Водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.
8. Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 5 от ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1.
9. Председатели на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ 1 /сградата на ОАПС/, ет. 5, офис 511
За контакти:
инж. Жана Тодорова – психолог – 0878 538 832
инж. Свилен Караманов – 0878 901 688
e-mail – atanasova_j@abv.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: