Ученици от Езиковата в Плевен първи и в националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности

10.11.2017 12:33

Известни са резултатите от националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от 10 клас за учебната 2016 – 2017 г., проведено в периода от 12.06.2017 до 15.06.2017 г. Петя Георгиева Райчева от XIд клас на ПГПЧЕ – Плевен е на първо място в Плевенска област с резултат 59 т. от максимален брой 60 т. На второ и трето място с еднакъв резултат 55т. от максимални 60 т. са Боил Максимов Маринов от XIа клас и Дамян Евгениев Фуренеса от XIг клас на ПГПЧЕ – Плевен.

Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности беше проведено с ученици от X клас във всички училища в страната. Оценяването включва решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2) – 60 мин. Проверяваха се компетентности, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: