Приключи ремонтът на бившата поликлиника в Искър

10.11.2017 17:18

Приключиха ремонтните дейности на общинската сграда, където се намира клубът на пенсионера, а скоро ще започне да функционира и Кабинет за работа с деца, помощен орган към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Искър.
Отремонтирани са настилки, врати, дограми. Измазани, шпакловани и боядисани са стените и таваните. Направен е ремонт на ВиК мрежа и ще бъдат използвани енергоспестяващи уреди, които да намалят експлоатационните разходи на сградата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: