Проведе се обществено обсъждане на проект на Общ устройствен план и доклад за Екологична оценка на община Искър

09.11.2017 14:43

Днес в Народно читалище „Ламби Кандев – 1893“ град Искър, Зала 2 се проведе обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план община Искър и докладът за Екологичната оценка към него.

При разработването на плана са засегнати демографските проблеми, съществуващото положение на изпълнената техническа инфраструктура, екологичната обстановка в района, територии за обществено ползване и производствена дейност, както и набелязаните мерки и концепцията за развитието на общината за следващите 20 години.

Снимка и информация: Община Искър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: