В 10 от 11-те общини в Плевенска област вече има създадени доброволчески формирования

09.11.2017 15:49

Годишен семинар за състоянието и развитието на доброволните формирования на територията на Област Плевен се състоя днес в зала „Плевен” в рамките на заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия. В качеството си на председател на съвета Областният управител Мирослав Петров подчерта значимостта на доброволните формирования по отношение на защитата при пожари, бедствия и извънредни и подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система. Господин Петров посочи, че след направените промени в Закона за защита при бедствия, през 2011 година е стартирал процеса по изграждане на доброволни формирования в общините на областта.
В презентация на ПБЗН – Плевен бе отчетено, че в 10 от 11-те общини на Област Плевен, изключение прави Община Искър, вече има създадени доброволчески формирования. „Те не могат да заменят напълно професионалните противопожарни и спасителни служби, но са допълнителен ресурс, който постоянно ще е на разположение на местните власти при извънредни ситуации за подпомагане на основните съставни части от Единната Спасителна Система”, подчерта Областният управител на Плевен Мирослав Петров. По думите му доброволните формирования трябва да се утвърдят като ефективни оперативни структури с високо качество на овладените от доброволците умения и компетентности за работа в екип и във взаимодействие с останалите части от Единната Спасителна Система. Той даде примери със създалите се ситуации през последните години на национално ниво, които недвусмислено показват, че при природни бедствия с голям мащаб е необходимо включване и на структури на гражданското общество за овладяване на критични ситуации подпомагане на населението при справяне с последиците от стихиите.
По време на дискусията бяха направени предложения за преразглеждане текстовете в Закона за доброволчеството, така че то да бъде стимулирано. Присъстващите се обединиха около идеята за провеждане на обучение по оказване на първа помощ на всички председатели на доброволчески формирования на територията на Област Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: