Комисията за разглеждане на предложенията за почетни граждани на Плевен се събира на 9 ноември

08.11.2017 13:41

Комисия по Наредба №11 на Общински съвет – Плевен за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен“ се събира за заседание на 9 ноември /четвъртък/ от 17,00 часа в Заседателната зала на Община Плевен. Ще бъдат разгледани три предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен“, обяви председателят на Общинския съвет и председател на Комисията Мартин Митев.
Предложенията са за:
– писателката Неда Антонова, внесено в деловодството на ОбС – Плевен на 27.07.2017 г. от Инициативен комитет.
– Иван Миндиликов – гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1924 до 1931 г., внесено в ОбС – Плевен на 26.09.2017 г. от д-р Володя Попов – директор на РИМ – Плевен.
– доц. д-р Вихър Ковачев, д.м.н и началник „Клиника по ортопедия и травматология“ при УМБАЛ „Г.Странски“ – гр. Плевен, внесено в деловодството на ОбС – Плевен на 18.08.2017 г. от Изпълнителен комитет на Сдружение „Евроинтелект ресурс – България” – Специализиран обществен център за иновационни проекти и програми – гр. София /СЕРБ/ – Регионален сектор – гр.Плевен.
И трите предложения са публикувани на сайта на Общински съвет – Плевен, раздел Документи / Нормативна уредба / Други документи – https://obs.pleven.bg/bg/drugi-dokumenti/predlozheniya-za-udostoyavane-sas-zvanieto-pocheten-grazhdanin-na-pleven.
„И трите предложения ще бъдат разгледани по реда на действащата в момента Наредба №11 за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Плевен. Както знаете, на заседанието през октомври Общинският съвет гласува сформиране на работна група, която трябва да обобщи всички постъпили предложения за промени в Наредба №11 и в 4-месечен срок да внесе актуализиран, нов проект за нормативния акт“, коментира във връзка с предстоящото заседание на Комисията Мартин Митев.
Съгласно чл.10, ал.2 от Наредба №11 председател на Комисията за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен“ е председателят на ОбС – Плевен Мартин Митев. Членове на комисията са общинските съветници – председатели на постоянните комисии в местния парламент /д-р Йордан Георгиев, Пепо Петков, Пенчо Дреновски, Петя Василева, Диана Данова, Цветан Антов, проф. Начко Тоцев, Милчо Илиев, Владислав Монов и Дарин Ангелов/, и всички членове на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност” /Диана Данова, Катя Христова, Марияна Илиева, Милчо Илиев, Николай Маринов, Пенчо Дреновски, Петя Василева, Стефан Петков, Сузан Зечири, Цветко Цветков, Шенсес Азизов/.
Комисията се събира 2 пъти годишно и взема решение с гласовете на повече от половината от присъстващите. Предложенията могат да се правят целогодишно, като същите се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет. Писменото предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен” се внася на заседание на Общински съвет – Плевен от председателя на местния парламент, след решение на Комисията по ал.2, и се приема с гласовете на повече от половината общински съветници.
Званието „Почетен гражданин на Плевен”, заедно със златния почетен знак на Плевен, се връчват на тържествена церемония на Деня на Плевен – 15 май, или на Празника на Плевен – 10 декември, от председателя на Общинския съвет и кмета на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: