Конференция, посветена на 25 години от създаването на Асоциация БАЛИЗ, се проведе в Плевен

26.10.2017 16:00

Конференция под мотото „25 години БАЛИЗ – 25 години професионална подкрепа за лица със затруднения и техните семейства“ се проведе вчера в Плевен.

Събитието се организира от Сдружение „БАЛИЗ“ – Плевен и е по повод приключване дейностите по проект  „Аз мога-подкрепи ме“, изпълняван в партньорство от Сдружение „БАЛИЗ“-Плевен и Сдружение „Равенство“-Тетевен, финансиран от Асоциация БАЛИЗ-София. И още един знаменит повод, който събра присъстващите е честването на четвърт век от стартиране на дейността на Асоциация БАЛИЗ на национално ниво.

Събитието уважиха Светлана Георгиева – директор на РДСП, Теменужка Диманова – директор Дирекция „Социално подпомагане“, Стефан Захариев – началник Отдел „Здравеопазване и социални дейности“-Община Плевен, директори на социални услуги в Област Плевен, представители на образователни структури, гости от Пордим, Никопол и Тетевен, както младежи и родители част от БАЛИЗ-Плевен.

Изпълнени с искрена и неподправена радост  младежите от Защитено Жилище–с. Згалево, общ.Пордим радваха със своето присъствие. Осемте младежи са включени като преки ползватели на проект „АЗ МОГА –ПОДКРЕПИ МЕ“, заедно с още 5 младежи от гр.Плевен и 5 от гр.Тетевен бяха включени в срещи с фасилитатори за изготвяне на житейски планове по модел за Подкрепено вземане на решение. В рамките на проекта също общо 40 младежи и техните родители от Община Плевен, Община Пордим и Община Тетевен, бяха включени в изнесено двудневно обучение за алтернативата Подкрепено вземане на решение в контекста на чл.12 от Конвенция на ООН за Правата на хората с увреждания.

В рамките на конференцията Габриела Аспарухова, представляващ БАЛИЗ-Плевен, направи кратка ретроспекция за поставяне началото на дейността на Асоциация БАЛИЗ, както последяващото стартиране на Сдружение „БАЛИЗ“-Плевен като част от тази организация.

Към днешна дата Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) e национална мрежа от организации за хора с интелектуални затруднения, техните семейства, застъпници и професионалисти, която обединява повече от 2500 членове от територията на цялата страна, като нейните 45 членски организации обхващат 102 общини. От 2015 г. до момента към БАЛИЗ се създаде и Национална платформа на самозастъпници.

БАЛИЗ е член на Националния съвет за интеграция на хората с  увредения, както и пълноправен член на Европейската асоциация на организации на лица с интелектуални затруднения и техните семейства (Inclusion Europe), Международното обединение за защита на правата на хората с интелектуални затруднения и техните семейства (Inclusion International) и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).

Сдружение БАЛИЗ-Плевен е функционира като НПО в обществена полза, активно работещо в защита правата на хората с увреждания и осигурява комплексна подкрепа за тяхната социална вградимост. Организацията ни обединява 67 лица – 40 родители на деца с увреждания, 8 младежи с интелектуални затруднения и 19 специалисти в сферата на социалните дейности. Сдружение „БАЛИЗ“-Плевен е лицензиран доставчик на социални услуги към ДАЗД и АСП. Сдружението е и член на АСОЦИАЦИЯ „БАЛИЗ“-София.

На събитието се представиха предстоящите аспекти на дейност на Сдружение „БАЛИЗ“-Плевен и по-конкретно се анонсираха на утвърдени проекти на организацията:

  • Стартира проект „ЗНАМ И МОГА“, финансиран от Обществения борд на ТЕЛЪС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, чиято реализация е до м. юни 2018г.
  • Гордост за екипа на сдружението е проект „Училище за толерантност“, финансиран по програма „ТИ И ЛИДЛ ЗА ПО–ДОБЪР ЖИВОТ“, който е един от 31 одобрени проекта от общо подадени 425 от цялата страна.
  • Успешно класиран е на 1 етап проект ”ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА” – повишаване качеството на живот на уязвими семейства и благосъстоянието на деца в риск чрез предоставяне на интегриран комплекс услуги в Община Никопол;към Фондация „ЛАЛЕ“ и Швейцарската организация „ОАК“, но предстои финален етап на оценка на проектопредложенията допуснати до него.

Конференцията, по повод 25 годишнината на Асоциация БАЛИЗ, продължи с празничен коктейл, а за завършек на събитието младежите, участници в проект „Аз мога – подкрепи ме!“, пуснаха в небето 25 бели балона с логото на организацията, символ на надеждата, безкрайността на мечтите и устременият порив за тяхното случване, както и призив към всички гости и приятели да бъдат над нещата и да вярват в безграничността на възможностите си!

Снимки и информация: БАЛИЗ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: