Освободиха поради пенсиониране зам.-окръжния прокурор на Плевен Славчо Славов

25.10.2017 15:57

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Славчо Георгиев Славов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен, както и от длъжността „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Плевен, считано от 01.11.2017 г. Решението е взето във връзка с негова молба, поради пенсиониране.

На същото основание Прокурорската колегия освободи Димитър Каменов Димитров от заеманата длъжност „следовател“ в Националната следствена служба, считано от 30.10.2017 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: