В МУ – Плевен избират най-изявените преподаватели

25.10.2017 13:17

Ръководството на Медицински университет – Плевен с активното съдействие на Студентски съвет организира избор на най-изявените преподаватели. През тази година определянето им ще зависи само от студентите. За целта в периода от 6 до 8.11.2017 г. във фоайето на Ректората и от 9 до 10.11.2017 г. във фоайето пред зала „Магнум“ във Втора клинична база, както и на 11.11.2017 г. в спортната зала, по време на International Day, ще бъдат разположени избирателни секции, в които ще може да се гласува за най-добрите преподаватели.

Оценката следва да е комплексна и да е формирана на базата на следните примерни критерии:
Преподавателят провокира интерес към дисциплината;
Материалът се поднася достъпно и интригуващо;
Преподавателят стимулира активното участие в учебния процес;
Обективно се оценяват знанията и уменията.

Ще може да се гласува за четирима преподаватели /2 хабилитирани и 2 нехабилитирани/, които са преподавали през предходната учебна година. Списъци на преподавателите ще бъдат поставени във фоайето на Ректората в седмицата преди гласуването. Пред името на всеки преподавател стои номер, който следва да бъде вписан в бюлетините.
Избраните най-изявени преподаватели ще организират неформална среща със студентите, на която ще отговорят на въпросите им, ще споделят опита си, ще разкрият пред тях тайните на успеха.
Очакваме да чуем Вашия глас! Изберете най-достойните преподаватели, които Ви карат да се чувствате горди, че принадлежите към академичната общност на нашия университет, призовават от ръководството на МУ – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: