Депутатът Стефан Бурджев пита земеделския министър за „къщите за гости“ в региона и икономическия ефект от инвестициите

23.10.2017 9:16

Изпълнението на Програмата за развитие на селските райони – Проекти за неземеделски дейности в област Плевен бе поводът за поредното питане на на народния представител от 15 МИР Плевен Стефан Бурджев, отправено на последния парламентарен контрол към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.


В Програмния период 2007 – 2013г. в област Плевен бяха реализирани проекти по мерки 311 и 312, така наречените „къщи за гости“ в по-голямата си част. Какъв е броят на реализираните проекти в регион Плевен? Изпълнени ли са критериите и бизнес-плановете, и какви са икономическите ефекти от инвестицииите? Има ли наложени санкции за неизпълнение на условията по дадени проекти? Това попита народният представител от БСП Стефан Бурджев.
Според изнесената, в отговор на въпроса, информация от министър Порожанов, на територията на област Плевене по мерки 311 и 312 от Програмата за развитие на селските райони са реализирани общо 31 проекта, като 10 от тях с изплатена субсидия 3млн и 28 хил лева – за къщи за гости, другите 21 проекта за други неземеделски дейности са с изплатена субсидия от 5,8 млн лева. Оказа се, че към момента от проектите за къщи за гости в мониторинг са само 2 проекта, като мониторингът по принцип продължава до 5 години от реализацията на инвестицията. Идиният от тях е попаднал в извадката в проверки за място на плащане. От констатираната проверка, която е направена, е констатирано че къщата за гости функционира, но не се изпълнява бизнес-плана.
„При констатация ще бъде наложена финансова корекция .- заяви земеделският министър. – Не мога да Ви отговоря в момента за анализ точно на проектите за Плевенска област и какъв е ефектът от тях, за което се извинавям.“
Очевадно има пропуски в анализа и цялостното избистряне на ситуацията по случващото се, коментира депутатът Стефан Бурджев. Затова и поставих този въпрос, защото по официални и неофициални данни, така наречените къщи за гости, в една не малка част, са направени от определени хора като домове, където си живеят уютно и комфортно. За сметка на това са лишени кандидатстващи или желаещи да кандидатстват, които биха реализирали потенциал с икономическа ефективност за дадения регион, което е особено важно за земеделските райони и малките общини.
Апелирам към Вас, аналитично и обстойно да се реализира базата данни, не само за Плевенски регион, и където има нарушения – те да бъдат санкционирани, според правилата на Програмата, призова народният представител от 15 Плевенски МИР.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: