Насрочват избори за кмет на село Брест

17.10.2017 16:22

Централната избирателна комисия прие решение за предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брест. ОИК – Гулянци е уведомила Централната избирателна комисия, че с влязло в сила решение са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Брест, община Гулянци, област Плевен, Любомир Димитров Божинов. Към уведомлението са приложени: копие от решение на ОИК – Гулянци; копие от протокол от проведено заседание на ОИК от 22.09.2017 г.; копие от писмо на ОС – Гулянци до ОИК – Гулянци, с приложено заявление за прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Брест; копие от заявление на кмета на кметство с. Брест за прекратяване на пълномощията му като кмет на кметство Брест.
От таблицата на населението по постоянен и настоящ адрес на ГД „ГРАО“ при МРРБ се установява, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Брест, община Гулянци, област Плевен, към 15.09.2017 г. е 2051 лица, поради което кметство Брест отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: