Мартин Митев, председател на ОбС-Плевен: Честит Ден на българската община!

12.10.2017 11:44

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ И СЛУЖИТЕЛИ

В ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

За мен е чест да ви поздравя по повод 12 октомври – Ден на българската община!

На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”, който регламентира устройството и  дейността на местните органи на властта в Княжество България. През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното  самоуправление  в  България, делегатите  на Общото  събрание  на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. Оттогава на този ден в България се организират различни по мащаб местни и национални инициативи с цел популяризиране дейността на местната власт.

Призванието ни като представители на местната власт е да работим за и в името на Плевен! Доверие, което ни гласуваха нашите съграждани и което означава голяма отговорност за всеки един от нас. Като Председател на Общински съвет – Плевен искам да изкажа своята благодарност към всички общински съветници, към общинската администрация, към кметовете на населените места в общината и към всички институции, с които си сътрудничим ползотворно, за да се развива Плевен успешно.

На всички, работещи в подкрепа на местните власти в България, пожелавам здраве, енергия, мъдрост в делата и удовлетвореност от постигнатото!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Мартин Митев,

Председател на Общински съвет – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: