10 000 лв. е препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК Плевен за 2018 година

02.10.2017 14:52

На общо събрание днес Асоциацията по ВиК, председателствана от областния управител на Плевен Мирослав Петров, упълномощен от министрите на околната среда и водите и регионалното развитие и благоустройството да представлява държавата, прие проекта за бюджет на Асоциацията за 2018 година. Пълна подкрепа от страна на членовете на Асоциацията получи и предложението препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК Плевен за 2018 година да бъде 10 000 лева, информират от Пресцентъра на Областна администрация – Плевен.

В точка други членовете на Асоциацията по ВиК направиха предложение следващите регулярни заседания да бъдат подчинени на конкретни наболели въпроси, които касаят ВиК системата в общините на територията на Област Плевен, отстраняването на авари и възстановяването на пътната настилка след това, качеството на водата и др.

На общото събрание днес бяха маркирани и някои конкретни предложения, които биха допринесли за подобряване качеството на питейната вода по места .

„С оглед на последващия контрол върху изпълнение на взетите от Асоциацията по ВиК решения, всички предложения и двустранни контакти между ВиК оператора и общините, ще се извършват на общите събрания на Асоциацията. Нашата цел е работата на Асоциацията да намери практическото си изражение още през 2018 година с решаването на конкретни проблеми по места”, обобщи областният управител Мирослав Петров.

Снимка: Областна администрация – Плевен, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: