Тестват сирените днес в Плевен

02.10.2017 7:43

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012г. на 2 октомври 2017 година от 13.00 часа ще се проведе тест на сиренната система, изградена в гр. Плевен. Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в чл. 18 и чл. 19 от Наредбата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: