Предлагат промени в наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Плевен

28.09.2017 11:33

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 33 на Общински съвет – Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Общината, е публикувано от 25 септември на страницата на местния парламент. Вносител на предложението е общинският съветник Йордан Грижов.
Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, проектът /https://obs.pleven.bg/uploads/posts/predlozhenie-otnono-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredba-33.pdf/ е качен за обществено обсъждане в регламентирания от закона 30-дневен срок и може да бъде видян в раздел „Документи“ /„Проекти на документи“ / https://obs.pleven.bg/bg/proekti-na-dokumenti/. Повод за настоящето предложение е необходимостта от промяна на текста с цел постигане на по-голяма справедливост при изчисляване на точките на всеки спортен клуб, посочва в проекта си вносителят. Предложените промени касаят допълнения в глава втора „Условия за финансово подпомагане“ на наредбата и в част от приложенията й.
Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев е разпределил предложението за изменение и допълнение на Наредба № 33 да бъде обсъдено на заседания през октомври от две от постоянните комисии към местния парламент – ПК по „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: