Модернизират Пожарната в Червен бряг по европроект

19.09.2017 15:18

Сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Червен бряг ще бъде модернизирана. Това ще е възможно по проекта „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Червен бряг“, който се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. За това съобщават от Община Червен бряг.

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Червен бряг. Планираните дейности включват въвеждане на предписаните от консултанта, извършил енергийно обследване на сградите, енергоспестяващи мерки и прилагане на отразените в техническия паспорт указания и препоръки. Интервенцията ще допринесе за подобряване на функционалните характеристики на сградата и значително ще намали експлоатационните разходи за сградата. Изпълнението на проекта ще допринесе пряко за запазването на обществените функции и осигуряването на рентабилна и устойчива експлоатация на обществената сграда и ще допринесе за нейното по-ефективно управление. Дейностите за енергийно обновяване едновременно ще удължат живота на сградата, ще подобрят условията на труд и ще намалят разходите за поддръжка.

Общата стойност на проекта е 291 770.98 лв., разпределени както следва: – Европейски фонд за регионално развитие – 241 150.94 лв.; Национално финансиране – 42 556.04 лв.; Собствено финансиране-  8 064.00 лв. Проектът стартира на 14.09.2016 г. с подписване на договора за финансиране.

Срокът на изпълнение е 30 месеца, считано от датата на подписване на договора. Крайният срок за изпълнението му е  14.10.2019 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: