105 училища в област Плевен посрещат днес своите ученици

15.09.2017 7:10

В област Плевен общо 190 образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование ще отворят врати днес и ще посрещнат ученици, учители и служители за новата учебна година. Това са 105 училища, 76 детски градини, 5 Центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/, 2 Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ от преобразуваните помощни училища, 1 Общоградско средношколско общежитие /ОСО/, 1 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/.

След оптимизация на училищната мрежа училищата от областта стават 105. Закрити са 2 училища – в община Левски и община Червен бряг. Открито е 1 училище в град Плевен и са преобразувани 7 училища, 2 от които са помощните – приведени в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.
Три училища от областта са одобрени за иновативни: ОУ «Васил Левски» – град Белене, МГ «Гео Милев» – град Плевен, ДФСГ «Интелект» – град Плевен.
Други две – са преобразувани от основни в обединени училища: едно в община Пордим и едно в община Червен бряг.

Всички образователни институции в областта са снабдени със задължителна училищна документация.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: