Обявиха нов конкурс за шеф на Районна прокуратура – Плевен

12.09.2017 11:44

Прокурорската колегия на Висшия съдебен конкурс обяви свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт. Обявените вакантни места са четири, като едното от тях е за районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен.
На проведеното на 19 юли изслушване на единствения кандидат за административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен, прокурор Владимир Николов, той е получил 3 гласа подкрепа и 6 гласа против, като така не е бил осъществен избор, съобщиха за „Плевен за Плевен“ от Отдел „Връзки с обществеността“ в АВСС.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: