По-малко деца са записани в подготвителни групи за учебната 2017/2018 година в Плевенска област

10.09.2017 8:56

За учебната 2017/2018 година по данни от детските градини и училищата в областта броя на записаните деца в ПГ 5-годишни е 1754, а в ПГ 6 – годишни – 1832.

Структурирани са 194 групи, в които ще се обучават 5 и 6-годишните деца. В общинските центрове и в град Плевен групите са предимно едновъзрастови за деца на 5 и за деца на 6-годишна възраст, а в малките населени места има и смесени групи, за това информират от Териториално статистическо бюро „Северозапад” – Плевен.

Приемът на деца в детските градини е целогодишен, така че броят на децата може да се променя до началото на учебната 2017/2018 година и през цялата година. Целта е да бъдат обхванати всички деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка, за което има създадени условия, осигурени места и осигурен достъп в детските градини и в подготвителните групи към училищата във всяка община на Плевенска област.

Към същия период за учебната 2016/2017 година броят на записаните в ПГ 5- годишни е 1838 деца, а 6- годишните е 2093 деца, разпределени в 203 групи.

Отчита се намаляване броя на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, които са записани в подготвителните групи към детските градини и училищата за новата учебна 2017/2018 година. Причините са комплексни – демографски, свързани с намаляване броя на децата, родени през съответните години, някъде и миграционни – заминаване на родителите в чужбина или в други райони на страната.

Например, през учебната 2016/2017 година поради заминаване в чужбина – 34 деца на 5-годишна възраст и 26 деца на 6-годишна възраст са напуснали предучилищното си образование в детските градини и в училищата с подготвителни групи в Плевенска област.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: